Formacja

Formacja dla Liturgicznej Słuzby Ołtarza jest bardzo ważną płaszczyzną.

Wszystkich Księży, a zwłaszcza opiekunów LSO bardzo proszę, by zadbali o regularną, stałą formację ministrantów i lektorów w parafiach (spotkania co tydzień, ewentualnie co dwa). Bez takiej formacji trudno o dojrzałe owoce pracy z ministrantami. Należy pamiętać, że spotkanie formacyjne to nie tylko opracowanie grafiku służby czy same ćwiczenia liturgiczne, ale to przede wszystkim troska o rozwój duchowy służących przy ołtarzu. Spotkanie musi zawierać konkretny temat, którego "przepracowanie" pomoże w  lepszym zrozumieniu liturgii i budowaniu głębszych relacji z Jezusem.

Zachęcam Wszystkich Księży do współpracy  i zaangażowania się w inicjatywy proponowane przez Duszpasterstwo LSO.

Bogatę ofertę formacyjną przygotowuje nasze Duszpasterstwo:

  • Kurs dla ceremoniarzy (przeznaczony dla ministrantów i lektorów, będących co najmniej uczniami szkoły średniej; cztery weekendowe spotkania w ciągu roku szkolno-katechetycznego + dzień skupienia przed ustanowieniem)
  • Kurs dla animatorów grup ministranckich (przeznaczony dla członków LSO, będących co najmniej uczniami kl. II szkoły średniej; cztery weekendowe spotkania w ciągu roku szkolno-katechetycznego + dzień skupienia przed ustanowieniem)
  • Kurs lektorski (przeznaczony dla ministrantów będących uczniami co najmniej  kl. VII PSP w czasie ferii zimowych)         
  • Kurs dla psałterzystów (obejmujący 6 spotkań formacyjnych, podczas których uczestniczy będą słuchali wykładów dotyczących liturgii i muzyki liturgicznej oraz będą brali udział w ćwiczeniu umiejętności wokalnych, aby przygotować się do pełnienia funkcji psałterzysty w parafii. Więcej informacji na www.dimk.opole.pl)
  • Dzień skupienia dla ustanowionych ceremoniarzy i animatorów (28.08.2023 r.)
  • Diecezjalny konkurs wiedzy o służbie ministranckiej (w czasie pielgrzymki na Górę św. Anny)
  • Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów i Lektorów (w kategoriach: indywidualnej i zespołowej - etap diecezjalny marzec lub kwiecień 2022)
  • Obozy wakacyjne (szczegółowe informacje wiosną)