Pielgrzymki

W roku 2023 planujemy dwie pielgrzymki

Udział w diecezjalnych pielgrzymkach ministrantów z różnych parafii jest okazją do budowania wspólnoty modlitwy, a także formowania młodych ludzi służących przy ołtarzu. Ważną sprawą jest, abyśmy zadbali o jak najliczniejszy udział naszych ministrantów w tych pielgrzymkach.

Pielgrzymka LSO na Górę Świętej Anny

Biskup Opolski wraz duszpasterzami zaprasza wszystkich członków LSO z opiekunami na Diecezjalną Pielgrzymkę LSO na Górę św. Anny, która odbędzie się w dniach 29-30 sierpnia 2023 r.

        Pielgrzymka LSO do Opola

Biskup Opolski wraz duszpasterzami zaprasza wszystkich członków LSO z opiekunami na Mszę św. krzyżma w Wielki Czwartek, która w roku 2023 przypada 6 kwietnia. Po Mszy św. nastąpi wręczenie dyplomów uznania.