Kurs dla psałterzysty

Jest on przeznaczony dla wszystkich, którzy angażują się w wykonywanie psalmu.

Kurs obejmuje 6 spotkań formacyjnych, podczas których uczestniczy będą słuchali wykładów dotyczących liturgii i muzyki liturgicznej oraz będą brali udział w ćwiczeniu umiejętności wokalnych, aby przygotować się do pełnienia funkcji psałterzysty w parafii. Więcej informacji na www.dimk.opole.pl.