Kurs dla ceremoniarza

by ks. Paweł Chyla

Ceremoniarz czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii oraz wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych.

Kurs ten ma zatem za zadanie przygotować osoby pomagające w parafii w przygotowaniu liturgii (zwłaszcza niedzielnej i świątecznej), ma pomóc w umiejętnym kierowaniu ceremoniami liturgicznymi w parafii. Program kursu obejmować będzie zagadnienia z liturgiki (rok liturgiczny, formularze mszalne, kolory szat liturgicznych, itp.), zasady poprawnego wykonywania różnych funkcji liturgicznych, obrzędy Mszy św. (OWMR), zwłaszcza uroczystej i pontyfikalnej, ceremonie Triduum Paschalnego i posługę w czasie rozmaitych nabożeństw.

W kursie uczestniczyć może ministrant lub lektor będący uczniem szkoły średniej, posiadający autorytet wśród młodszych ministrantów, odznaczający się gorliwością w służbie ministranckiej, dobrą moralnością i pobożnością.

Kurs przeznaczony dla ministrantów i lektorów, będących co najmniej uczniami szkoły średniej. Planujemy cztery weekendowe spotkania w ciągu roku szkolno-katechetycznego oraz dzień skupienia przed ustanowieniem.