Pomoc misjonarzon

by ks. Paweł Chyla

Ministranci lub grupy kolędników tradycyjnie od wielu lat odwiedzając domy parafian zbierają ofiary na rzecz misjonarzy naszej diecezji. Zebrane ofiary prosimy przekazać bezpośrednio na następujące konto: Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej,
ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole; konto: PEKAO S.A. I. O. Opole: 36 1240 1633 1111 0000 2651 7221.