Pomoc misjonarzon

Ministranci lub grupy kolędników tradycyjnie od wielu lat odwiedzając domy parafian zbierają ofiary na rzecz misjonarzy naszej diecezji. Zebrane ofiary prosimy przekazać bezpośrednio na następujące konto: Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej,
ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole; konto: PEKAO S.A. I. O. Opole: 36 1240 1633 1111 0000 2651 7221.