Konkursy

Członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza uczestniczą w wielu konkursach i olimpiadach.

 Punktacja na najaktywniejszych ministrantów w diecezji

Także w tym roku szkolno-katechetycznym wzorem lat ubiegłych pragniemy znaleźć najaktywniejszych ministrantów w diecezji. Za udział w poszczególnych kursach, pielgrzymkach, konkursach, obozach formacyjno-wypoczynkowych, zawodach sportowych, zwycięstwo w rywalizacji, zaangażowanie na szczeblu dekanalnym i diecezjalnym, przyznawane będą punkty. Zbieranie punktów zakończy się podczas pielgrzymki na Górze św. Anny. Wtedy też wyłonieni po całym roku zostaną najaktywniejsi ministranci w diecezji, którzy otrzymają specjalny Puchar Ks. Biskupa. Oczywiście w rywalizacji i przydzielaniu punktów będzie brana pod uwagę wielkość parafii. Wyniki punktacji zostaną także zamieszczone na stronie internetowej.

Diecezjalny konkurs wiedzy o służbie ministranckiej

W tym roku po raz dziewiąty zostanie zorganizowany diecezjalny konkurs z wiedzy dotyczącej służby ministranckiej. Będzie on miał formę tzw. trójboju i obejmować będzie konkretny materiał liturgiczny, biblijny oraz nazewnictwo i ćwiczenia praktyczne dotyczącej służby ministranckiej. Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach (grupa młodsza szkoły podstawowej, grupa starsza szkoły podstawowej i szkoła średnia) w czasie pielgrzymki na Górę św. Anny. Wiadomości biblijne obejmować będą wybrane teksty biblijne (podane zostaną w późniejszym czasie). Trzeba też będzie się zapoznać z życiorysami patronów ministrantów. Z zakresu liturgiki trzeba będzie znać kolory szat liturgicznych i posiadać wiadomości dotyczące roku kościelnego. W ramach ćwiczeń praktycznych chodzi o nazewnictwo i posługiwanie się naczyniami i księgami liturgicznymi. Zwycięzcy otrzymają dyplomy, nagrody oraz tytuł mistrza diecezji z zakresu znajomości służby.

Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów i Lektorów

W dniach: 29-30 maja 2020 roku w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu odbędzie się XXVII Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów i Lektorów. Materiał do przygotowania to: Księga Jozuego oraz  Dzieje Apostolskie (tekst, wstęp do każdej z ksiąg i przypisy z V wydania Biblii Tysiąclecia). Zachęcam gorąco wszystkich ministrantów, zwłaszcza lektorów do czytania Pisma świętego i wzięcia udziału w tym konkursie. Eliminacje diecezjalne przewidziane są przez Organizatora w marcu, jednak  za zgodą Organizatora w naszej diecezji odbędą się pod koniec kwietnia lub na początku maja 2020 r. Wyłonią one najlepszego zawodnika i zwycięską drużynę, którzy wezmą udział w finale ogólnopolskim. Konkurs odbywa po raz czwarty według nowego regulaminu. W konkursie można startować indywidualnie i zespołowo (3-5 osób, przy czym liczą się wyniki trzech najlepszych). Osoba startująca indywidualnie nie może być jednocześnie członkiem drużyny. Uczestnicy indywidualni będą startować w dwóch kategoriach:
I - szkoła podstawowa,
II - szkoła średnia i studenci.
W drużynie mogą występować osoby w różnym wieku. Każda parafia może zgłosić do rywalizacji maksymalnie jedną drużynę i po jednym uczestniku indywidualnym z danej kategorii wiekowej. W konkursie mogą wziąć udział tylko ministranci i lektorzy pełniący aktualnie służbę liturgiczną (chłopcy i mężczyźni, których wiek nie przekracza 26 lat). Sponsorzy zapowiadają atrakcyjne nagrody dla zwycięzców indywidualnych i najlepszych zespołów. Zgłoszenia proszę kierować na adres diecezjalnego duszpasterza LSO do końca lutego 2020 r.