Nasza służba

Zachęcamy do lektury kolejnego numeru.

Ukazał się, przygotowany przez Diecezjalne Duszpasterstwo LSO, nowy numer biuletynu „Nasza służba”, a w nim m.in. najważniejsze informacje o Diecezjalnej Pielgrzymce LSO na Górę Świętej Anny.

Zobacz