Dyplomy uznania

Biskup Opolski pragnie nagrodzić wieloletnich i wzorowych członków LSO.

Wzorem ubiegłych lat dyplomy zostaną wręczone na spotkaniu z biskupem, które odbędzie się po Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek - 5 kwietnia 2023 r. Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać najpóźniej do 29 marca br. wyłącznie poprzez formularz znajdujący się poniżej.

Kryteria przyznania „Dyplomu Uznania” są następujące:
(1) każda parafia może przedstawić zasadniczo jednego kandydata, który nie otrzymał jeszcze takiego wyróżnienia; o ewentualnej większej ilości dyplomów decyduje Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu;
(2) ministrant pełni służbę przy ołtarzu przynajmniej przez 6 pełnych lat;
(3) ministrant pełni służbę gorliwie i pobożnie;
(4) ministrant angażuje się w życie parafii;
(5) cechuje go dobra postawa moralna.

Formularz zgłoszenia ministranta


Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola.
Wysyłając ten formularz, akceptujesz naszą Politykę prywatności.