Ważny kurs

Zapraszamy do udziału w kursie dla ceremoniarzy.

Ks. Zygfryd Waskin, diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej ołtarza, zaprasza do udziału w kursie dla przyszłych ceremoniarzy.

Mogą w nim uczestniczyć ministranci lub lektorzy:
(1) będący co najmniej uczniami szkoły ponadpodstawowej,
(2) posiadający autorytet wśród młodszych ministrantów,
(3) odznaczający się gorliwością w służbie ministranckiej,
(4) dobrą moralnością i pobożnością. Kurs ten ma na celu uformować osoby pomagające w parafii w przygotowaniu liturgii (zwłaszcza niedzielnej i świątecznej) oraz w umiejętnym kierowaniu ceremoniami liturgicznymi w parafii i czuwaniu nad ich przebiegiem.

Program kursu obejmować będzie zagadnienia:
(1) z liturgiki (rok liturgiczny, formularze mszalne, kolory szat liturgicznych, itp.),
(2) zasady poprawnego wykonywania różnych funkcji liturgicznych, 
(3) obrzędy Mszy św. (OWMR), zwłaszcza uroczystej i pontyfikalnej,
(4) ceremonie Triduum Paschalnego,
(5) posługę w czasie rozmaitych nabożeństw.
Zajęcia odbywać się będą w czasie czterech weekendowych spotkań w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu.
Trzy pierwsze odbędą się w następujących terminach: 3-5 marca 2023 r., 21-23 kwietnia 2023 r. i 12-14 maja 2023 r.
Koszt każdego z nich to 180 zł.
Ostatnie - czerwcowe spotkanie - będzie jednodniowe, a jego termin zostanie uzgodniony z uczestnikami.
Obecność we wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa.

Kurs zakończy się uroczystą promocją w czasie Diecezjalnej Pielgrzymki LSO na Górę św. Anny w dniach 29-30 sierpnia 2023 r.

Obowiązkowym elementem formacji jest udział w dniu skupienia, który odbędzie się w przeddzień pielgrzymki – 28 sierpnia.

Zgłoszenia do 15 lutego 2023 r. na adres: Zygfryd.Waskin@diecezja.opole.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.