Bóg zapłać

by ks. Paweł Chyla

Podziękowania Diecezjalnego Duszpasterza LSO za pracę w roku formacyjnym 2020/2021

Bardzo dziękuję wszystkim kapłanom, którzy zaangażowali się w pracę z ministrantami i lektorami na szczeblu parafialnym, dekanalnym i diecezjalnym. Składam serdeczne „Bóg zapłać” dla najbliższych współpracowników, kształtujących wraz ze mną działalność Duszpasterstwa LSO Diecezji Opolskiej oraz tym, którzy uczestniczyli w jednodniowej pielgrzymce diecezjalnej na Górę św. Anny.

/-/ ks. Zygfryd Waskin