Ogólnopolski konkurs biblijny

W dniach: 17-18 maja 2019 roku w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu odbędzie się XXVI Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów i Lektorów.

Materiał do przygotowania to: Ewangelie Synoptyczne (tekst, wstęp do każdej z ksiąg i przypisy z V wydania Biblii Tysiąclecia). Zachęcam gorąco wszystkich ministrantów, zwłaszcza lektorów do czytania Pisma świętego i wzięcia udziału w tym konkursie. Eliminacje diecezjalne przewidziane są przez organizatorów na dzień 16 marca. Wyłonią one najlepszego zawodnika i zwycięską drużynę, którzy wezmą udział w finale ogólnopolskim. Najprawdopodobniej w naszej diecezji eliminacje diecezjalne przesunięte zostaną na późniejszy termin, ale musimy na to uzyskać zgodę Organizatora, o czym powiadomimy w późniejszym czasie. Konkurs odbywa po raz trzeci według nowego regulaminu. W konkursie można startować indywidualnie i zespołowo (3-5 osób, przy czym liczą się wyniki trzech najlepszych). Osoba startująca indywidualnie nie może być jednocześnie członkiem drużyny. Uczestnicy indywidualni będą startować w dwóch kategoriach:
I -   szkoła podstawowa i gimnazjalna,
II - szkoła ponadgimnazjalna i studenci. W drużynie mogą występować osoby w różnym wieku.
Każda parafia może zgłosić do rywalizacji maksymalnie jedną drużynę i po jednym uczestniku indywidualnym z danej kategorii wiekowej. W konkursie mogą wziąć udział tylko ministranci i lektorzy pełniący aktualnie służbę liturgiczną (chłopcy i mężczyźni, których wiek nie przekracza 26 lat). Sponsorzy zapowiadają atrakcyjne nagrody dla zwycięzców indywidualnych i najlepszych zespołów. Zgłoszenia proszę kierować na adres diecezjalnego duszpasterza LSO do końca lutego 2019 r.