Please update your Flash Player to view content.

Informacje dla Księży - XVI Mistrzostwa Ministrantów w Piłce Nożnej

Poniżej przedstawiamy ważne informacje dla Księży Opiekunów LSO.

  1. Każda drużyna powinna stawić się w wyznaczonym miejscu rozgrywek o godzinie wskazanej w podziale na grupy. W razie krótkiego opóźnienia  przybycia (do 20 minut) na zawody należy skontaktować się telefonicznie z osobą odpowiedzialną za rozrywki w danym miejscu. Brak stawienia się o odpowiedniej godzinie, przy jednoczesnym braku informacji o spóźnieniu, skutkuje usunięciem z rozgrywek.
  2. Prosimy Księży, aby Kartę Zgłoszeniową wypełnili już w domu i dostarczyli ją do stolika organizatorów jak najszybciej po przybyciu na miejsce rozgrywek.
  3. Zwracamy uwagę Księży na to, aby nie pozostawiać młodzieży i dzieci na terenie obiektów sportowych bez opieki. Jeśli Księża nie będą mogli być obecni cały czas, prosimy, aby opiekę nad grupą pełniła osoba pełnoletnia.
  4. Prosimy także o wyrobienie swoim ministrantom i lektorom nowych legitymacji ministranckich które będą sprawdzane przez organizatorów, a także ważnych legitymacji szkolnych dla potwierdzenia tożsamości. BRAK KTÓREGOŚ Z TYCH DOKUMENTÓW SKUTKUJE NIEDOPUSZCZENIEM ZAWODNIKA DO ROZGRYWEK!!!
  5. Prosimy zwrócić także uwagę zawodnikom, aby nie pozostawiali w kurtkach i bluzach (kieszeniach) rzeczy kosztownych. Najlepiej złożyć je u swojego Opiekuna lub w innym bezpiecznym miejscu.
  6. Ponieważ w tegorocznej edycji rozgrywek uczestniczą 93 drużyny, prosimy Księży o sprawne i punktualne przybycie, śledzenie przebiegu rozgrywek, abyśmy w trakcie ich trwania, nie musieli oczekiwać z rozpoczęciem meczu do zebrania się drużyny w komplecie
  7. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, aby zawodnicy mieli zmienne obuwie do gry w hali sportowej (w poprzednich latach zdarzało się, że zabierali ze sobą obuwie na murawę – korki)
  8. W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w Mistrzostwach, prosimy o wcześniejsze powiadomienie Organizatora.
 
 
 

Copyright xmc © 2015. All Rights Reserved.