Please update your Flash Player to view content.

Pielgrzymka LSO do Katedry Opolskiej

Zgodnie z tradycją diecezjalną zapraszamy wszystkich członków Liturgicznej Służby Ołtarza do udziału we Mszy św. krzyżma w katedrze opolskiej w Wielki Czwartek, tj. 13 kwietnia, o godz. 9.30. Po niej odbędzie się krótkie spotkanie z Ks. Biskupem, w czasie którego zostaną wręczone dyplomy uznania wzorowym długoletnim członkom LSO, zgłoszonym przez swoich duszpasterzy. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać do dnia 10 kwietnia br. na adres: zygfrydwaskin(małpka)gmail.com (tel.77 487 9156) podając: imię i nazwisko, parafię i ilość lat służby przy ołtarzu. Kryteria przyznania „Dyplomu Uznania”, których należy bezwzględnie przestrzegać, są następujące:

 ○ każda parafia może przedstawić zasadniczo jednego kandydata, który nie otrzymał jeszcze takiego wyróżnienia (parafia z wielką liczbą ministrantów – dwóch)
○ ministrant pełni służbę przy ołtarzu przynajmniej przez 6 pełnych lat
○ ministrant pełni służbę gorliwie i pobożnie
○ ministrant angażuje się w życie parafii
○ cechuje go dobra postawa moralna
Wyróżnieni ministranci ubrani w strój liturgiczny powinni przybyć do katedry opolskiej o godz. 9.10 i zająć miejsce w ławce z rezerwacją dla nich. Prosi się wszystkich pozostałych ministrantów i lektorów o uczestniczenie we Mszy św. w strojach liturgicznych.
 

Copyright xmc © 2015. All Rights Reserved.