Please update your Flash Player to view content.

Informacje dla księży i opiekunów o Półfinałach Turnieju LSO 2017

 

1.  Każda drużyna powinna stawić się w wyznaczonym miejscu rozgrywek o godzinie wskazanej w podziale na grupy. W razie krótkiego opóźnienia  przybycia (do 20 minut) na zawody należy skontaktować się telefonicznie z osobą odpowiedzialną za rozrywki w danym miejscu. Brak stawienia się o odpowiedniej godzinie przy jednoczesnym braku informacji o spóźnieniu skutkuje usunięciem z rozgrywek.

 

2.  Prosimy Księży, aby Kartę Zgłoszeniową wypełnili już w domu i dostarczyli ją do stolika organizatorów jak najszybciej po przybyciu na miejsce rozgrywek.

3.  Zwracamy uwagę Księży na to, aby nie pozostawić młodzieży i dzieci na terenie obiektów sportowych bez opieki. Jeśli Księża nie będą mogli być obecni cały czas, prosimy, aby była przy nich osoba pełnoletnia.

4.  Prosimy także o wyrobienie swoim ministrantom i lektorom nowych legitymacji ministranckich które będą sprawdzane przez organizatorów, a także ważnych legitymacji szkolnych dla potwierdzenia tożsamości. BRAK KTÓREGOŚ Z TYCH DOKUMENTÓW SKUTKUJE NIEDOPUSZCZENIEM ZAWODNIKA DO ROZGRYWEK!!!

5.     Proszę zwrócić także uwagę zawodnikom, aby nie pozostawiali w kurtkach i bluzach (kieszeniach) rzeczy kosztownych. Najlepiej złożyć je u swojego Opiekuna lub w innym bezpiecznym miejscu.

6.    Ponieważ w tegorocznej edycji rozgrywek uczestniczy aż 89 drużyn, prosimy Księży o sprawne i punktualne przybycie, śledzenie przebiegu rozgrywek, abyśmy w trakcie ich trwania nie musieli oczekiwać z rozpoczęciem meczu aż zbierze się drużyna w komplecie.

7.    Proszę zwrócić szczególną uwagę na to, aby zawodnicy mieli zmienne obuwie do gry w sali gimnastycznej (w poprzednich latach zdarzało się, że zabierali ze sobą obuwie na murawę – korki).

8.    W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w Mistrzostwach, prosimy o wcześniejsze powiadomienie Organizatora.

9.    Koordynatorami rozgrywek z ramienia Organizatora są: ks. Rafał Prusko

(Leśnica 04.03., Głogówek 11.03. i Komprachcice 18.03 i), ks. Krzysztof Kozimor (Strzelce Op. 11.03.) oraz ks. Zygfryd Waskin (Głogówek 04.03.).

 

Szczegóły dotyczące miejsc prowadzenia rozgrywek

 

LEŚNICA - Hala Sportowa przy Gimnazjum - ul. Nad Wodą (wejście od strony ul. Stawowej)

STRZELCE OP.- Hala Sportowa przy Gimnazjum nr 2 (ul. Kozielska 34)

GŁOGÓWEK- Hala Sportowa przy Gimnazjum nr 1 (ul. Kościuszki 10)

KOMPRACHCICE- Hala Sportowa przy OSiR Komprachcice (ul. Szkolna 18) 

Copyright xmc © 2015. All Rights Reserved.