Please update your Flash Player to view content.

Diecezjalny kurs na ceremoniarza

Starszych ministrantów i lektorów (co najmniej III kl. gimnazjum) zachęcam do udziału w kursie ceremoniarza, który ma pomóc wykształcić i uformować osoby czuwające nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii w parafii. Kurs odbywać się będzie w czasie czterech spotkań weekendowych. Pierwsze trzy (4-6.11.2016; 13-15.01.2017; 10-12.02.2017) odbędą się w Domu Formacyjnym Dobrego Pasterza w Nysie (oo. Werbiści). Ostatnie spotkanie: 12-14.05.2017 będzie miało miejsce w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu. Koszt jednego weekendowego pobytu: 80 zł. Obecność we wszystkich spotkaniach wymagana jest bezwzględnie. Kurs zakończy się dniem skupienia i uroczystą promocją dokonaną przez ks. Biskupa w czasie diecezjalnej pielgrzymki LSO na Górę św. Anny (29-30.08.2017). Zgłoszenia do końca października 2016 r. na adres: zygfrydwaskin @ gmail.com (tel.77 487 91 56).

Copyright xmc © 2015. All Rights Reserved.