Please update your Flash Player to view content.

Kurs dla ceremoniarzy zakończony

W dniach 22-24 kwietnia 2016 r. w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu odbył się IV etap kursu dla ceremoniarzy. Po rozmieszczeniu w pokojach i kolacji, uczestnicy kursu spotkali się z ks. Piotrem Kutynią, prefektem – wychowawcą seminaryjnym, który krótko przedstawił im zasady pobytu w seminarium. Potem ministranci przystąpili do kolokwium, by zaliczyć pierwszą część wiadomości z III etapu. Potem w ramach modlitw wieczornych odmówili wspólnie nieszpory i adorowali Najświętszy Sakrament. Mieli też okazję skorzystać ze sakramentu pokuty.

Następny dzień rozpoczęli w kościele seminaryjnym od uczestnictwa razem z klerykami w uroczystej Mszy św. połączonej z jutrznią z racji uroczystości św. Wojciecha, patrona Polski. Po śniadaniu przystąpili do drugiej części egzaminu pisemnego – teoretycznego, a potem mieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi z posługiwania się Mszałem Rzymskim i przygotowania w nim odpowiednich tekstów do odprawienia Mszy św. Następnie przyszedł czas na ćwiczenia liturgiczne, które odbywali pod okiem ceremoniarza seminaryjnego kleryka – Leszka Rychlika oraz kleryka Markusa Bengsza. Po obiedzie przyszedł czas na chwilę wytchnienia i odpoczynku, w trakcie którego czterech kandydatów na ceremoniarzy udało się wraz z ks. Zygfrydem Waskinem, diecezjalnym duszpasterzem LSO, do diecezjalnego radia Doxa, by podczas audycji „Busky i Marsjank” przeznaczonej dla ministrantów i Dzieci Maryi, podzielić się swoimi wrażeniami z uczestnictwa w kursie ceremoniarskim, ale także swoją radością wynikającą ze służby przy ołtarzu. Po południu uczestnicy kursu spotkali się ks. Maciejem Skórą, ceremoniarzem biskupim, a potem wraz z klerykami uczestniczyli w I nieszporach niedzielnych. Po kolacji w ramach wolnego czasu przyszli ceremoniarze rozegrali w seminaryjnej sali gimnastycznej mecz piłki nożnej z klerykami. Niestety ponieśli klęskę w tym starciu. Wieczorem spotkali się z Przemysławem Kielichem, klerykiem IV roku oraz Kamilem Żyłką, klerykiem I roku, który przed dwoma laty ukończył także kurs ceremoniarski. Klerycy opowiedzieli im o swoim powołaniu i życiu seminaryjnym.
Niedziela rozpoczęła się od uroczystej jutrzni, przeżytej wspólnie z klerykami w kościele seminaryjnym. Po śniadaniu uczestnicy kursu zapoznali się z wynikami kolokwium, a potem wraz z klerykami uczestniczyli w uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. prof. Stanisław Rabiej, wykładowca dogmatyki. Pobyt w seminarium zakończył się obiadem.
W ten sposób zakończony został IV – ostatni – etap kursu ceremoniarskiego.
Nowych ceremoniarzy ustanowi ks. bp Rudolf Pierskała w czasie diecezjalnej pielgrzymki LSO na Górę św. Anny, która odbędzie się w dniach: 29 – 30 sierpnia br. Przedtem kandydaci na ceremoniarzy będą jeszcze uczestniczyć w dniu skupienia.
 

Copyright xmc © 2015. All Rights Reserved.