Please update your Flash Player to view content.

Informator LSO na rok 2016

Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim kapłanom, którzy zaangażowali się w pracę z ministrantami i lektorami na szczeblu parafialnym, dekanalnym i diecezjalnym. Szczególne podziękowania dla wszystkich prowadzących wakacyjne obozy formacyjno-wypoczynkowe oraz uczestniczących w pielgrzymkach diecezjalnych, szczególnie w tej, która odbywała się na Górze św. w dniach: 25-26 sierpnia pod hasłem „Służę czystym sercem Jezusowi”. Z tej okazji z inicjatywy Duszpasterstwa została opracowana i wydana za zgodą Kurii książeczka „Służmy czystym sercem Jezusowi” (wskazówki i modlitwy dla ministrantów), która zawiera słowo duszpasterza LSO, ukazanie sylwetki Dominika Savio troszczącego się o czystość serca, wskazówki dotyczące przeżywania sakramentu pokuty przez ministranta z rachunkiem sumienia i modlitwami związanymi z przystąpieniem do sakramentu pokuty. Ponadto zawarte są tam inne modlitwy, które mogą ministranci odmawiać i kilka złotych myśli. Ostatnie strony w największym skrócie przedstawiają propozycje Duszpasterstwa LSO na cały rok. Ministranci uczestniczący w pielgrzymce (z 49 parafii), otrzymali tę książeczkę. Zachęcam, by zakupić ją także pozostałym ministrantom. 

2. Formacja
Bardzo proszę o współpracę Wszystkich Księży i zaangażowanie się w inicjatywy proponowane przez Duszpasterstwo LSO. Przede wszystkim zadbajmy o to, by w naszych parafiach odbywała się regularna formacja stała ministrantów i lektorów (spotkania co tydzień, ewentualnie co dwa). Bez niej trudno o dojrzałe owoce pracy z ministrantami. Można samemu opracować sobie właściwy system i tematykę spotkań lub wykorzystać dotychczas wydane pomoce do pracy z ministrantami. Przypomnę, iż wykorzystać można następujące pozycje: red. Józef Szczypa, Króluj nam Chryste, Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz; ks. Bernard Twardowski, Pogadanki dla ministrantów, Wydawnictwo Rafael; Willi Hoffsümer, 33 spotkania z ministrantami, Wydawnictwo Jedność; Willi Hoffsümer, 40 spotkań grupowych dla ministrantów, Wydawnictwo Jedność; Grzegorz Duszyński i Paweł Malak, Radość ze służby, Wydawnictwo Hlondianum.
Opracowany został nowy program formacyjny służby liturgicznej przez Podkomisję ds. Służby Liturgicznej, którego tekst roboczy został przedstawiony na spotkaniu duszpasterzy LSO w Licheniu (5-6.11.2013). Zgodnie z tym programem mają zostać opracowane w przyszłości nowe podręczniki dla prowadzących spotkania LSO oraz pomoce dla uczestników spotkań. Widząc, że sprawy poruszają się powoli naprzód, myślę, że zbyt szybko to jeszcze nie nastąpi.
Zachęcam jeszcze raz do zakupu książeczki dla ministrantów, o której wspomniałem w punkcie 1.

2.1. Kurs dla ceremoniarzy
Ceremoniarz czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii oraz wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych.
Kurs ten ma zatem za zadanie przygotować osoby pomagające w parafii w przygotowaniu liturgii (zwłaszcza niedzielnej i świątecznej), ma pomóc w umiejętnym kierowaniu ceremoniami liturgicznymi w parafii. Program kursu obejmować będzie zagadnienia z liturgiki (rok liturgiczny, formularze mszalne, kolory szat liturgicznych, itp.), zasady poprawnego wykonywania różnych funkcji liturgicznych, obrzędy Mszy św. (OWMR), zwłaszcza uroczystej i pontyfikalnej, ceremonie Triduum Paschalnego i posługę w czasie rozmaitych nabożeństw.
W kursie uczestniczyć może ministrant lub lektor będący uczniem szkoły średniej (ewentualnie III klasy gimnazjum), posiadający autorytet wśród młodszych ministrantów, odznaczający się gorliwością w służbie ministranckiej, dobrą moralnością i pobożnością.
Zajęcia odbywać się będą podczas czterech spotkań weekendowych (początek w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę o godz. 13.00). Trzy z nich będą miały miejsce w Domu Formacyjnym Dobrego Pasterza w Nysie (oo.Werbiści): 13-15 listopada 2015 r., 19-21 lutego 2016 r. oraz 11-13 marca 2016 r. Ostatnie - czwarte wzorem lat ubiegłych - odbędzie się w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu (termin w późniejszym czasie zostanie uzgodniony z ks. Rektorem i podany do wiadomości uczestnikom kursu). Obecność we wszystkich spotkaniach wymagana jest bezwzględnie. Kurs zakończy się uroczystą promocją w czasie Diecezjalnej Pielgrzymki LSO na Górę św. Anny.
Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 70 zł za każde spotkanie weekendowe (wyżywienie, noclegi, koszty związane z używaniem ośrodka i materiały formacyjne).
Zgłoszenia kandydatów należy kierować do końca października do diecezjalnego duszpasterza LSO na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (telefon: 77 487 91 56).

2.2. Kurs dla animatorów grup ministranckich
W tym roku szkolnym planowane jest zorganizowanie kursu animatorskiego. Ma on na celu wykształcenie animatorów, czyli starszych ministrantów pomocnych w przygotowaniu i prowadzeniu zbiórek oraz w prowadzeniu małych grup podczas różnych wyjazdów wakacyjnych i rekolekcji. Kandydat na animatora powinien spełniać następujące warunki: powinien być osobą pełnoletnią (przynajmniej uczęszczać do szkoły średniej), powinien posiadać cechy potrzebne w posłudze animatorskiej (pobożność, odpowiedzialność, sumienność, odpowiedni poziom intelektualny, wyróżniająca się moralność, zdolności pedagogiczne potrzebne w pracy z grupami młodszych ministrantów). Wybór kandydata powinien być dokonany z wielką roztropnością. Animatorem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.
Zajęcia kursu obejmować będą zasady prowadzenia wspólnot ministranckich, zbiórek formacyjnych, tematyki poszczególnych etapów formacji ministranckiej i najważniejsze zagadnienia z dynamiki grup, pedagogiki, dydaktyki, katechetyki i pracy z małymi grupami.
Kurs odbywać się będzie w czasie czterech spotkań weekendowych (początek w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę o godz. 13.00). Trzy z nich będą miały miejsce w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni: 29-31 stycznia 2016 r., 4-6 marca 2016 r., 22-24 kwietnia 2016 r. Ostatnie - czwarte odbędzie się w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu (termin w późniejszym czasie zostanie uzgodniony z ks. Rektorem i podany do wiadomości uczestnikom kursu). Obecność we wszystkich spotkaniach wymagana jest bezwzględnie. Kurs zakończy się uroczystą promocją w czasie Diecezjalnej Pielgrzymki LSO na Górę św. Anny.
Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 70 zł za każde spotkanie weekendowe (wyżywienie, noclegi, koszty związane z używaniem ośrodka i materiały formacyjne).
Zgłoszenia kandydatów należy kierować do 15 grudnia do diecezjalnego duszpasterza LSO na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (telefon: 77 487 91 56).

2.3. Kurs lektorski
W czasie ferii zimowych przeprowadzany będzie diecezjalny kurs lektorski, przygotowujący starszych ministrantów do czytania słowa Bożego. W każdym dekanacie
o zorganizowanie takiego kursu troszczą się dekanalni duszpasterze LSO. Nie zawsze jednak można dekanalnie taki kurs zorganizować. Istnieje więc możliwość udziału
w kursie diecezjalnym. Będzie miał on miejsce w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu – Miedoni w dwóch terminach: 31 stycznia – 6 lutego 2016 r. (dla parafii woj. opolskiego). Uczestnikami kursu mogą być tylko chłopcy, od I klasy gimnazjum, niekoniecznie będący już ministrantami; najlepiej II klasa gimnazjalna. Kurs obejmuje formacje: ascetyczną, biblijną, liturgiczną i fonetyczną. Nie zabraknie też konkurencji sportowych, wypoczynku i „pogodnych wieczorów”. Kurs zakończy się uroczystą Mszą św. (pod przewodnictwem ks. Biskupa) z ustanowieniem w posłudze lektora.
Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 220 zł (pobyt, materiały formacyjne, dyplom). Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone. Podane też zostaną szczegółowe informacje dotyczące kursu wszystkim zgłoszonym.
Zgłoszenia kandydatów należy kierować do końca grudnia br. na adres diecezjalnego duszpasterza LSO: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.4. Kurs dla psałterzystów
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu organizuje kurs dla psałterzystów. Jest on przeznaczony dla wszystkich, którzy angażują się w wykonywanie psalmu międzylekcyjnego podczas Mszy św. Kurs obejmuje sześć spotkań formacyjnych, które odbywać się będą w poszczególne soboty kolejnych miesięcy w godz.: 9.00 – 13.00. Zgłoszenia w sekretariacie DIMK (Opole, ul. Kard. B. Kominka 1, tel. 77 441 15 09; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

2.5. Dni skupienia
W tym roku szkolnym po raz drugi pragniemy zorganizować spotkanie formacyjne połączone z dniem skupienia dla starszych członków LSO, tj. ceremoniarzy i animatorów. Mają one w sobie połączyć: modlitwę, formację, utrwalenie wiadomości liturgicznych i budowanie wspólnoty (np. sport). Bardzo prosimy, aby Księża Opiekunowie zadbali o umożliwienie udziału w takim spotkaniu swoim wychowankom. Proponujemy jeden wspólny termin w okresie Wielkiego Postu: 26 – 27 lutego 2016 r. w Domu Formacyjnym Dobrego Pasterza w Nysie (oo.Werbiści). Początek w piątek o godz. 18.00, zakończenie w sobotę o godz. 17.30. Koszt 35-40 zł.
Zgłoszenia należy kierować do 10 lutego do diecezjalnego duszpasterza LSO na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefon: 77 487 91 56.

2.6. Audycja radiowa „Buksy i Marsjanki”
W każdą sobotę, w godz.: 1400 – 1500 w radiu Doxa nadawana jest audycja dla LSO i Dzieci Maryi prowadzona na przemian przez Duszpasterstwo LSO i Duszpasterstwo Dzieci Maryi. Do udziału w audycji zapraszani są ministranci z wybranej Parafii wraz ze swoim duszpasterzem, którzy opowiadają o swojej parafii, służbie i różnych przedsięwzięciach. Jest też część formacyjna oraz konkursy. Proszę przekazać informacje o tej audycji ministrantom i zachęcić ich do słuchania. Proszę też, aby zaangażować się we współtworzenie tej audycji poprzez udział w radiowym studiu ze swoimi ministrantami, kiedy zostanie takie zaproszenie skierowane do danej parafii. Jest to zawsze duże przeżycie dla biorących udział w takiej audycji na żywo na antenie radiowej.

2.7. Biuletyn „Nasza służba”
Najważniejsze informacje dla ministrantów i duszpasterzy będą przekazywane i przypominane w przesyłanym drogą mailową przez Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej biuletynie „Nasza służba”. Będzie on się ukazywał kilka razy w roku.

3. Pielgrzymki diecezjalne
Udział w pielgrzymkach diecezjalnych ministrantów z różnych parafii jest okazją do budowania wspólnoty modlitwy, a także formowania młodych ludzi służących przy ołtarzu. Ważną sprawą jest, abyśmy zadbali o jak najliczniejszy udział naszych ministrantów w tych pielgrzymkach.

3.1. Pielgrzymka LSO do katedry opolskiej
Tradycyjnie w Wielki Czwartek, czyli 24 marca 2016 r., o godz. 9.30 Liturgiczna Służba Ołtarza zaproszona jest do uczestnictwa we Mszy św. krzyżma w katedrze opolskiej. Po niej spotkanie z Ks. Biskupem, w czasie którego wzorowym długoletnim członkom LSO, zgłoszonym przez swoich duszpasterzy, Ks. Biskup wręczy dyplomy uznania. Kryterium wręczenia „Dyplomu Uznania” jest następujące:
• każda parafia może przedstawić zasadniczo jednego kandydata, który nie otrzymał jeszcze takiego wyróżnienia (parafia z wielką ilością ministrantów – dwa)
• ministrant pełni służbę przy ołtarzu przynajmniej przez 6 pełnych lat
• ministrant pełni służbę gorliwie i pobożnie
• ministrant angażuje się w życie parafii
• cechuje go dobra postawa moralna

3.2. Pielgrzymka LSO na Górę św. Anny
Diecezjalna Pielgrzymka LSO na Górę św. Anny odbędzie się w dniach: 30-31 sierpnia 2016 r. (wtorek – środa). Powinna ona być świętem wszystkich ministrantów, których mają połączyć: wspólna modlitwa, formacja, rywalizacja sportowa i zabawa. Będzie ona podsumowaniem całorocznej formacji a jednocześnie wstępem do nowego roku formacyjnego.

4. Konkursy
4.1. Diecezjalny konkurs wiedzy o służbie ministranckiej
W tym roku po raz czwarty zostanie zorganizowany diecezjalny konkurs z wiedzy dotyczącej służby ministranckiej. Będzie on miał formę tzw. trójboju i obejmować będzie konkretny materiał liturgiczny, biblijny oraz nazewnictwo i ćwiczenia praktyczne dotyczącej służby ministranckiej. Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach (szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna) w czasie pielgrzymki na Górę św. Anny. Wiadomości biblijne obejmować będą wybrane teksty biblijne (podane zostaną w późniejszym czasie). Trzeba też będzie się zapoznać z życiorysami patronów ministrantów. Z zakresu liturgiki trzeba będzie znać kolory szat liturgicznych i posiadać wiadomości dotyczące roku kościelnego. W ramach ćwiczeń praktycznych chodzi o nazewnictwo i posługiwanie się naczyniami i księgami liturgicznymi. Zwycięzcy otrzymają dyplomy, nagrody oraz tytuł mistrza diecezji z zakresu znajomości służby.

4.2. Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów i Lektorów
W maju lub czerwcu 2016 roku w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu odbędzie się XXIII Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów i Lektorów. Dotychczas organizatorzy nie podali zakresu materiału, który należy przygotować do konkursu. Po otrzymaniu na ten temat wiadomości informacja niezwłocznie zostanie zamieszona na stronie internetowej Duszpasterstwa LSO. Sponsorzy zapowiadają atrakcyjne nagrody dla zwycięzców indywidualnych i najlepszych zespołów. Zachęcam gorąco wszystkich ministrantów, zwłaszcza lektorów do czytania Pisma świętego i wzięcia udziału w tym konkursie. W kwietniu odbędą się eliminacje diecezjalne. Wyłonią one najlepszego zawodnika i zwycięską drużynę pięcioosobową, którzy wezmą udział w finale ogólnopolskim. Osoba startująca indywidualnie może być równocześnie członkiem drużyny. W konkursie mogą wziąć udział tylko ministranci i lektorzy pełniący aktualnie służbę liturgiczną. Zgłoszenia proszę kierować na adres diecezjalnego duszpasterza LSO do końca lutego 2016 r.

5. Rozgrywki sportowe
Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie internetowej Duszpasterstwa LSO Diecezji Opolskiej. Zgłoszeń należy dokonywać na adres diecezjalnego duszpasterza LSO: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub ks. Bartosza Radeckiego, asystenta ds. sportowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.1. Piłka nożna
W tym roku katechetycznym rozegrane zostaną XIV Diecezjalne Mistrzostwa Ministrantów w Piłce Nożnej. Regulamin rozgrywek dostosowany jest do rozgrywek ogólnopolskich. W rozgrywkach biorą udział drużyny 5-osobowe (4 grających w polu + bramkarz) i zawodnicy rezerwowi. Jeżeli jakaś parafia ma problemy ze stworzeniem drużyny, to może się połączyć z inną parafią danego dekanatu. Dokładny regulamin rozgrywek opublikowany jest na stronie internetowej Duszpasterstwa LSO Diecezji Opolskiej. Mistrzowie diecezji w poszczególnych kategoriach powinni zostać wyłonieni do końca marca, bo wtedy należy zgłosić drużyny, które będą reprezentować naszą diecezję w rozgrywkach ogólnopolskich. Zawody ogólnopolskie rozgrywane są w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tym roku po raz trzeci dołączamy jeszcze czwartą kategorię, której nie ma w zawodach ogólnopolskich. Mogą w niej występować wszyscy najstarsi ministranci, animatorzy, kościelni czynnie związani ze służbą liturgiczną łącznie z księżmi.
Mistrzostwa diecezjalne zostaną zatem rozegrane w czterech kategoriach wiekowych:
• szkoły podstawowe (ur. po 01.01.2003)
• szkoły gimnazjalne (ur. 2000 – 2002)
• szkoły ponadgimnazjalne (ur. 1996 – 1999)
• starsi (ur. przed 1996)
Mistrzostwa odbywać się będą w trzech etapach:
– rozgrywki w dekanacie, które wyłonią zwycięzców w poszczególnych kategoriach; za ich przeprowadzenie odpowiedzialny jest dekanalny duszpasterz LSO, który też zgłasza zwycięzców w poszczególnych kategoriach do końca grudnia 2015 r.; ponadto sporządza protokół z rozgrywek dekanalnych podając wszystkie startujące w zawodach dekanalnych parafialne drużyny
– półfinały rozegrane w lutym i marcu 2016 r. w trzech miejscach diecezji
– finały rozgrywane w Komprachcicach w połowie marca lub w pierwszej połowie kwietnia 2016 r.
Zwycięzcy w trzech pierwszych kategoriach będą reprezentować naszą diecezję w Halowych Mistrzostwach Polski LSO w Piłce Nożnej w dniach: 1 – 2 maja 2016 r.

5.2. Siatkówka
Parafie pragnące uczestniczyć w VIII Mistrzostwach Diecezji LSO w Piłce Siatkowej proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do końca marca 2016 r. (można zgłosić drużynę reprezentującą dekanat). W zależności od ilości zgłoszonych drużyn zostaną zorganizowane rozgrywki w trzech kategoriach, najprawdopodobniej w piątek lub sobotę po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, tj. 27/28 maja 2016 r.
• szkoły podstawowe + gimnazjalne (ur. 2000 – 2006)
• szkoły ponadgimnazjalne (ur. 1996 – 1999)
• starsi ( ur. przed 1996)

5.3. Tenis stołowy
W tym roku zorganizowane zostaną V Mistrzostwa Diecezji LSO w tenisie stołowym
w trzech kategoriach:
• szkoły podstawowe (ur. po 01.01.2003 )
• szkoły gimnazjalne (ur. 2000 – 2002)
• szkoły ponadgimnazjalne (ur. 1996 – 1999)
Rozgrywki odbywać się będą w 2 etapach:
– rozgrywki w dekanacie, które wyłonią zwycięzców w poszczególnych kategoriach; za ich przeprowadzenie odpowiedzialny jest dekanalny duszpasterz LSO, który też zgłasza zwycięzców w poszczególnych kategoriach do końca czerwca 2016 r.
– finał rozegrany w czasie Diecezjalnej Pielgrzymki LSO na Górze św. Anny.

5.4. Zawody wędkarskie
W tym roku zorganizowane zostaną II Diecezjalne Zawody Wędkarskie LSO w dwóch kategoriach:
• do 14 lat, czyli do klasy I szkoły gimnazjalnej włącznie (ur. po 01.01.2002)
• powyżej 14 lat, czyli od klasy II szkoły gimnazjalnej wzwyż (ur. do 31.12.2001)
Zawody odbędą się nad Jeziorem Otmuchowskim 11.06.2016. Zgłoszenia do 20 maja 2016. Odpowiedzialny za ich przeprowadzenie będzie ks. Bogdan Zientara, proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja w Kamienniku; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.; 606-427-646. Szczegółowy regulamin na stronie internetowej Duszpasterstwa LSO.

5.5. Pływanie
W tym roku zorganizowane zostaną I Mistrzostwa Diecezji LSO w pływaniu
w dwóch kategoriach:
• szkoły gimnazjalne (ur. 2000 – 2002)
• szkoły ponadgimnazjalne (ur. 1996 – 1999)
Zawody odbędą się w Kluczborku. Dokładny termin zawodów jest w trakcie ustalania, a regulamin – w trakcie opracowywania. W najbliższym czasie informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie internetowej Duszpasterstwa LSO. Zgłoszenia do końca września 2015. Za organizację zawodów odpowiedzialny jest ks. Marcin Utzig, wikariusz Parafii pw. NSPJ w Kluczborku, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 693-552-344.

6. Punktacja na najaktywniejszych ministrantów w diecezji
Także w tym roku szkolno-katechetycznym wzorem lat ubiegłych pragniemy znaleźć najaktywniejszych ministrantów w diecezji. Za udział w poszczególnych kursach, pielgrzymkach, konkursach, obozach formacyjno-wypoczynkowych, zawodach sportowych, zwycięstwo w rywalizacji, zaangażowanie na szczeblu dekanalnym i diecezjalnym, przyznawane będą punkty. Zbieranie punktów zakończy się na pielgrzymce na Górze św. Anny. Wtedy tez wyłonieni po całym roku zostaną najaktywniejsi ministranci w diecezji, którzy otrzymają specjalny Puchar Ks. Biskupa. Oczywiście w rywalizacji i przydzielaniu punktów będzie brana pod uwagę wielkość parafii. System przydzielania punktów opracowany przed trzema laty i zamieszczony na stronie internetowej Duszpasterstwa LSO zostanie dopracowany. Zarówno sam system, jak i wyniki punktacji będą zamieszczone na stronie internetowej.

7. Nowe legitymacje ministranckie
Od dwóch lat wprowadzane są systematycznie nowe legitymacje ministranckie (na wzór dowodu osobistego). Taką legitymację zmienia się wraz ze stopniem ministranckim (ministrant, lektor, ceremoniarz, animator) Na jej podstawie (ponieważ zawiera odpowiedni chip) można stworzyć odpowiednią bazę danych o ministrantach w całej diecezji. Poza tym można dokładnie w oparciu o czytnik zarejestrować uczestników np. jakiejś pielgrzymki ministranckiej. Legitymacje można zamawiać drogą mailową wypełniając odpowiedni formularz i dołączając elektroniczne zdjęcie. Cena ok. 5,50 zł. Formularz zostanie umieszczony po raz kolejny w najbliższym biuletynie „Nasza służba”, a także na stronie internetowej.

8. Informacje
Bardzo proszę o możliwość spotkania się w tym roku szkolno-katechetycznym w każdym dekanacie w ramach konferencji dekanalnej z kapłanami dekanatu, by omówić sprawy duszpasterstwa LSO.

8.1. Strona internetowa
Wszystkie informacje dotyczące duszpasterstwa ministrantów w diecezji opolskiej można znaleźć na stronie internetowej: www.lso.opole.pl oraz na oficjalnym profilu: www.fecebook.com/lso.opole Prosimy o rozpropagowanie tej wiadomości wśród ministrantów.

8.2. Pomoc misjonarzom
Ministranci lub grupy kolędników tradycyjnie od wielu lat odwiedzając domy parafian zbierają ofiary na rzecz misjonarzy naszej diecezji. Zebrane ofiary prosimy przekazać bezpośrednio na następujące konto: Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej,
ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole; konto: PEKAO S.A. I. O. Opole: 36 1240 1633 1111 0000 2651 7221.

9. Obozy wakacyjne
Duszpasterstwo LSO co roku organizuje obozy formacyjno-wypoczynkowe i zachęca do udziału w nich ministrantów z wszystkich parafii naszej diecezji. Terminarz obozów zostanie podany w czasie późniejszym.

Dane teleadresowe duszpasterza LSO: ks. Zygfryd Waskin, ul. Szkolna 4, 47-270 Gościęcin, tel. 77 4879156, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Copyright xmc © 2015. All Rights Reserved.