Please update your Flash Player to view content.

Pielgrzymka do katedry

Tradycyjnie w Wielki Czwartek, czyli 29 marca 2018 r., o godz. 9.30 Liturgiczna Służba Ołtarza zaproszona jest do uczestnictwa we Mszy św. krzyżma w katedrze opolskiej. Po niej spotkanie z Ks. Biskupem, w czasie którego wzorowym długoletnim członkom LSO, zgłoszonym przez swoich duszpasterzy, Ks. Biskup wręczy dyplomy uznania. Kryterium wręczenia „Dyplomu Uznania” jest następujące:
• każda parafia może przedstawić zasadniczo jednego kandydata, który nie otrzymał jeszcze takiego wyróżnienia (parafia z wielką ilością ministrantów – dwa)
• ministrant pełni służbę przy ołtarzu przynajmniej przez 6 pełnych lat
• ministrant pełni służbę gorliwie i pobożnie
• ministrant angażuje się w życie parafii
• cechuje go dobra postawa moralna
 

Copyright xmc © 2015. All Rights Reserved.