Please update your Flash Player to view content.

Konkurs na najaktywniejszych ministrantów

Konkurs na najaktywniejszych ministrantów

Także w tym roku szkolno-katechetycznym wzorem lat ubiegłych pragniemy znaleźć najaktywniejszych ministrantów w diecezji. Za udział w poszczególnych kursach, pielgrzymkach, konkursach, obozach formacyjno-wypoczynkowych, zawodach sportowych, zwycięstwo w rywalizacji, zaangażowanie na szczeblu dekanalnym i diecezjalnym, przyznawane będą punkty. Zbieranie punktów zakończy się podczas pielgrzymki na Górze św. Anny. Wtedy też wyłonieni po całym roku zostaną najaktywniejsi ministranci w diecezji, którzy otrzymają specjalny Puchar Ks. Biskupa. Oczywiście w rywalizacji i przydzielaniu punktów będzie brana pod uwagę wielkość parafii. System przydzielania punktów opracowany przed trzema laty zostanie zamieszczony na stronie internetowej Duszpasterstwa LSO.Wyniki punktacji zostaną także zamieszczone na stronie internetowej.

Copyright xmc © 2015. All Rights Reserved.