Please update your Flash Player to view content.

Dzień skupienia

Dzień skupienia jest ważnym elementem formacyjnym, zwłaszcza dla starszych członków Liturgicznej Służby Ołtarza. Ze względu na to, iż dotychczasowe próby zorganizowania go  w Wielkim Poście nie przyniosły zamierzonych skutków, dlatego postanowiliśmy, że dzień skupienia dla wszystkich ceremoniarzy i animatorów będzie organizowany zawsze jeden dzień przed diecezjalną pielgrzymką na Górze św. Anny. W ten sposób będzie to jakby wydłużenie pielgrzymki, a jednocześnie możliwość duchowego corocznego powrotu do przeżycia otrzymania  funkcji ceremoniarza w kolejną rocznicę jej przyjęcia. W takim dniu skupienia uczestniczą też ci, którzy w danym roku, po ukończeniu kursu ceremoniarza mają w czasie pielgrzymki otrzymać z rak ks. Biskupa tę funkcję. Może to będzie też okazja do rozmowy z ceremoniarzami i zorganizowania dla nich w przyszłości warsztatów liturgicznych.

Copyright xmc © 2015. All Rights Reserved.