Pielgrzymka do katedry

by ks. Paweł Chyla

Tradycyjnie w Wielki Czwartek, czyli 18 kwietnia 2019 r., o godz. 9.30 Liturgiczna Służba Ołtarza zaproszona jest do uczestnictwa we Mszy św. krzyżma w katedrze opolskiej

Tradycyjnie w Wielki Czwartek, czyli 18 kwietnia 2019 r., o godz. 9.30 Liturgiczna Służba Ołtarza zaproszona jest do uczestnictwa we Mszy św. krzyżma w katedrze opolskiej (ze względu na remont katedry w kościele seminaryjno-akademickim). Po niej spotkanie z Ks. Biskupem, w czasie którego wzorowym długoletnim członkom LSO, zgłoszonym przez swoich duszpasterzy, Ks. Biskup wręczy dyplomy uznania. Kryterium wręczenia „Dyplomu Uznania” jest następujące:
-każda parafia może przedstawić zasadniczo jednego kandydata, który nie otrzymał jeszcze takiego wyróżnienia (parafia z wielką liczbą ministrantów – dwa)
-ministrant pełni służbę przy ołtarzu przynajmniej przez 6 pełnych lat
-ministrant pełni służbę gorliwie i pobożnie
-ministrant angażuje się w życie parafii
-cechuje go dobra postawa moralna