Pielgrzymki

by ks. Paweł Chyla

W roku 2021 w związku z epidemią odbędzie się jedna pielgrzymka.

Udział w diecezjalnych pielgrzymkach ministrantów z różnych parafii jest okazją do budowania wspólnoty modlitwy, a także formowania młodych ludzi służących przy ołtarzu. Ważną sprawą jest, abyśmy zadbali o jak najliczniejszy udział naszych ministrantów w tych pielgrzymkach.

Pielgrzymka LSO na Górę Świętej Anny

Biskup Opolski wraz duszpasterzami zaprasza wszystkich członków LSO z opiekunami na pielgrzymkę jednodniową we wtorek 24 sierpnia na Górę św. Anny. W nawiązaniu do trwającego Roku św. Jakuba, pielgrzymka rozpocznie się od wspólnego pieszego wędrowania. Do wyboru będą dwie trasy "Ministranckiego Camino":
-z Kamienia Śląskiego (ok. 14 km), wyjście o 9.00;
-z Poręby (ok. 5 km), wyjście o 10.30;
W czasie drogi uczestnikom towarzyszyć będą klerycy Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, którzy podzielą się świadectwem. W czasie przerwy odbędzie się konkurs wiedzy ministranckiej.
O 12.30 rozpocznie się spotkanie na Górze św. Anny, a w programie: 
-nabożeństwo do św. Jakuba,
-konferencja,
-okazja do sakramentu pokuty.
O 14.00 Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa, a po jej zakończeniu wręczenie dyplomów dla wzorowych wieloletnich członków LSO. Udział w pielgrzymce należy bezwzględnie zgłosić poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.lso.opole.pl.

W sprawach związanych z pielgrzymką pomocą służą  – ks. Zygryd Waskin (tel. 603 850 572, e-mail: zygfryd.waskin@diecezja.opole.pl) i ks. Paweł Chyla (tel. 693 431 613, pawel.chyla@diecezja.opole.pl)

plakat2020

W tym roku prosimy o dokonywanie zgłoszeń na Diecezjalną Pielgrzymkę LSO poprzez wypełnienie poniższego formularza (do dnia 19 sierpnia br.) wpisując swoją parafię, liczbę uczestników, jak również podając swoje dane kontaktowe.

Zgłoszenia

Aby zgłosić swoją grupę należy wypełnić poniższy formularz
Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola.
Wysyłając ten formularz, akceptujesz naszą Politykę prywatności.

W związku z trwającą epidemią na spotkanie przyjechać mogą tylko zorganizowane grupy. Jednocześnie, przestrzegając wytycznych GIS-u i rozporządzeń państwowych, zobowiązujemy opiekunów grup do sporządzenia parafialnej listy uczestników pielgrzymki. Zawierać ona musi imiona i nazwiska uczestników oraz numery kontaktowe do nich. W przypadku pojawienia się ogniska koronawirusa, umożliwi to skontaktowanie się z każdym z uczestników. Prosimy także, aby opiekunowie grup uzyskali od rodziców uczestników niepełnoletnich pisemną zgodę na wyjazd (taką jak w czasie wyjazdów szkolnych), gdzie ponadto będzie informacja, że dziecko nie jest zarażone COVID-19, a także nie przebywa na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą zarażoną. Osoby pełnoletnie same na piśmie zaświadczają o powyższych faktach. Listy uczestników oraz zgody na wyjazd pozostają u opiekunów do 30 września 2021 roku. Poniżej znajduje się przykładowa zgoda, którą należy dostosować do swoich potrzeb.

Zgoda rodziców uczestników niepełnoletnich

logo2020

Ponieważ w Wielki Czwartek nie odbyła się Msza Krzyżma ani doroczne spotkanie Biskupa Opolskiego z Liturgiczną Służbą Ołtarza, w tym roku  dyplomy uznania dla wzorowych długoletnich członków LSO, zgłoszonych przez swoich duszpasterzy, zostaną wręczone podczas sierpniowej pielgrzymki w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać do 19 sierpnia br. tylko i wyłącznie poprzez formularz znajdujący się poniżej. Kryterium wręczenia „Dyplomu Uznania” jest następujące:

  • -każda parafia może przedstawić zasadniczo jednego kandydata, który nie otrzymał jeszcze takiego wyróżnienia (parafia z wielką liczbą ministrantów – dwa)
  • -ministrant pełni służbę przy ołtarzu przynajmniej przez 6 pełnych lat
  • -ministrant pełni służbę gorliwie i pobożnie
  • -ministrant angażuje się w życie parafii
  • -cechuje go dobra postawa moralna

Prosimy rzetelnie podać wszystkie informacje.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, wyślij wiadomość poprzez ten formularz
Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola.
Wysyłając ten formularz, akceptujesz naszą Politykę prywatności.

W razie pytań, problemów lub wątpliwości w sprawie tegorocznej Pielgrzymki pomocą służy ks. Paweł Chyla (Pawel.Chyla@diecezja.opole.pl lub telefonicznie).