Kurs dla lektora

by ks. Paweł Chyla

Kurs przygotowuje starszych ministrantów do czytania słowa Bożego.

W czasie ferii zimowych przeprowadzany będzie diecezjalny kurs lektorski, przygotowujący starszych ministrantów do czytania słowa Bożego. W każdym dekanacie
o zorganizowanie takiego kursu troszczą się dekanalni duszpasterze LSO. Nie zawsze jednak można dekanalnie taki kurs zorganizować. Istnieje więc możliwość udziału w kursie diecezjalnym. Będzie miał on miejsce w Domu Formacyjnym Dobrego Pasterza w Nysie (oo.Werbiści) w dniach: 16-22 lutego 2020 r. (dla parafii woj. opolskiego). Uczestnikami kursu mogą być chłopcy od VII klasy szkoły podstawowej, niekoniecznie będący już ministrantami; najlepiej VIII klasa szkoły podstawowej. Kurs obejmuje formacje: ascetyczną, biblijną, liturgiczną i fonetyczną. Nie zabraknie też konkurencji sportowych, wypoczynku i „pogodnych wieczorów”. Kurs zakończy się uroczystą Mszą św. (pod przewodnictwem ks. Biskupa) z ustanowieniem w posłudze lektora.

Koszt uczestnictwa w kursie  wynosi 340 zł (pobyt, materiały formacyjne, dyplom). Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone. Podane też zostaną szczegółowe informacje dotyczące kursu wszystkim zgłoszonym.

Zgłoszenia kandydatów należy kierować do 7 lutego 2020 r. na adres diecezjalnego duszpasterza LSO: zygfrydwaskin@gmail.com 

Dla parafii woj. śląskiego kurs zostanie zorganizowany w czasie weekendowych spotkań, zaś ustanowienie lektorów będzie miało miejsce  w czasie uroczystej Mszy św. kończącej kurs dla kandydatów z parafii woj. opolskiego. Cztery spotkania weekendowe (rozpoczęcie: piątek godz. 18.00, zakończenie: sobota w godzinach wieczornych) odbywać się będą w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni w następujących terminach: 11-12 października 2019 r., 8-9 listopada 2019 r., 13-14 grudnia 2019 r., 17-18 stycznia 2019 r., zaś jedno spotkanie w Domu Formacyjnym Dobrego Pasterza w Nysie (oo.Werbiści)  21-22 lutego 2020 r.  Obecność we wszystkich spotkaniach wymagana jest bezwzględnie. Koszt uczestnictwa: 65 zł za każde spotkanie.