Kurs dla psałterzysty

by ks. Paweł Chyla

Jest on przeznaczony dla wszystkich, którzy angażują się w wykonywanie psalmu.

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej  w Opolu organizuje kurs dla psałterzystów. Jest on przeznaczony dla wszystkich, którzy angażują się w wykonywanie psalmu międzylekcyjnego podczas Mszy św. Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie: www.dimk.diecezja.opole.pl