Kurs dla ceremoniarza

by ks. Paweł Chyla

Ceremoniarz czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii oraz wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych.

Kurs ten ma zatem za zadanie przygotować osoby pomagające w parafii w przygotowaniu liturgii (zwłaszcza niedzielnej i świątecznej), ma pomóc w umiejętnym kierowaniu ceremoniami liturgicznymi w parafii. Program kursu obejmować będzie zagadnienia z liturgiki (rok liturgiczny, formularze mszalne, kolory szat liturgicznych, itp.), zasady poprawnego wykonywania różnych funkcji liturgicznych, obrzędy Mszy św. (OWMR), zwłaszcza uroczystej i pontyfikalnej, ceremonie Triduum Paschalnego i posługę w czasie rozmaitych nabożeństw.

W kursie uczestniczyć może ministrant lub lektor będący uczniem szkoły średniej, posiadający autorytet wśród młodszych ministrantów, odznaczający się gorliwością w służbie ministranckiej, dobrą moralnością i pobożnością.

Zajęcia odbywać się będą podczas czterech spotkań weekendowych (początek w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę o godz. 13.00). Trzy z nich będą miały miejsce w Domu Formacyjnym Dobrego Pasterza w Nysie (oo.Werbiści):  15-17 listopada 2019 r., 31stycznia 2 lutego 2020 r. oraz 6-8 marca 2020 r. Ostatnie - czwarte wzorem lat ubiegłych -  odbędzie się w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu w dniach: 17-19 kwietnia 2020 r. Obecność we wszystkich spotkaniach wymagana jest bezwzględnie. Kurs zakończy się uroczystą promocją w czasie Diecezjalnej Pielgrzymki LSO na Górę św. Anny.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 110 zł za każde spotkanie weekendowe (wyżywienie, noclegi, koszty związane z używaniem ośrodka i materiały formacyjne).

Zgłoszenia kandydatów należy kierować do 9 listopada 2019 r. do diecezjalnego duszpasterza LSO na adres: zygfrydwaskin@gmail.com (telefon: 77 487 91 56).