Konkursy

by ks. Paweł Chyla

Członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza uczestniczą w wielu konkursach i olimpiadach.

 Punktacja na najaktywniejszych ministrantów w diecezji

Także w tym roku szkolno-katechetycznym wzorem lat ubiegłych pragniemy znaleźć najaktywniejszych ministrantów w diecezji. Za udział w poszczególnych kursach, pielgrzymkach, konkursach, obozach formacyjno-wypoczynkowych, zawodach sportowych, zwycięstwo w rywalizacji, zaangażowanie na szczeblu dekanalnym i diecezjalnym, przyznawane będą punkty. Zbieranie punktów zakończy się podczas pielgrzymki na Górze św. Anny. Wtedy też wyłonieni po całym roku zostaną najaktywniejsi ministranci w diecezji, którzy otrzymają specjalny Puchar Ks. Biskupa. Oczywiście w rywalizacji i przydzielaniu punktów będzie brana pod uwagę wielkość parafii. Wyniki punktacji zostaną także zamieszczone na stronie internetowej.

Diecezjalny konkurs wiedzy o służbie ministranckiej

W tym roku po raz ósmy zostanie zorganizowany diecezjalny konkurs z wiedzy dotyczącej służby ministranckiej. Będzie on miał formę tzw. trójboju i obejmować będzie konkretny materiał liturgiczny, biblijny oraz nazewnictwo i ćwiczenia praktyczne dotyczącej służby ministranckiej. Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach (grupa młodsza szkoły podstawowej, grupa starsza szkoły podstawowej + szkoła gimnazjalna i szkoła ponadgimnazjalna) w czasie pielgrzymki na Górę św. Anny. Wiadomości biblijne obejmować będą wybrane teksty biblijne (podane zostaną w późniejszym czasie). Trzeba też będzie się zapoznać z życiorysami patronów ministrantów. Z zakresu liturgiki trzeba będzie znać kolory szat liturgicznych i posiadać wiadomości dotyczące roku kościelnego. W ramach ćwiczeń praktycznych chodzi o nazewnictwo i posługiwanie się naczyniami i księgami liturgicznymi. Zwycięzcy otrzymają dyplomy, nagrody oraz tytuł mistrza diecezji z zakresu znajomości służby.

Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów i Lektorów

W dniach: 17-18 maja 2019 roku w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu odbędzie się XXVI Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów i Lektorów. Materiał do przygotowania to: Ewangelie Synoptyczne (tekst, wstęp do każdej z ksiąg i przypisy z V wydania Biblii Tysiąclecia). Zachęcam gorąco wszystkich ministrantów, zwłaszcza lektorów do czytania Pisma świętego i wzięcia udziału w tym konkursie. Eliminacje diecezjalne przewidziane są przez organizatorów na dzień 16 marca. Wyłonią one najlepszego zawodnika i zwycięską drużynę, którzy wezmą udział w finale ogólnopolskim. Najprawdopodobniej w naszej diecezji eliminacje diecezjalne przesunięte zostaną na późniejszy termin, ale musimy na to uzyskać zgodę Organizatora, o czym powiadomimy w późniejszym czasie. Konkurs odbywa po raz trzeci według nowego regulaminu. W konkursie można startować indywidualnie i zespołowo (3-5 osób, przy czym liczą się wyniki trzech najlepszych). Osoba startująca indywidualnie nie może być jednocześnie członkiem drużyny. Uczestnicy indywidualni będą startować w dwóch kategoriach: I -   szkoła podstawowa i gimnazjalna, II - szkoła ponadgimnazjalna i studenci. W drużynie mogą występować osoby w różnym wieku. Każda parafia może zgłosić do rywalizacji maksymalnie jedną drużynę i po jednym uczestniku indywidualnym z danej kategorii wiekowej. W konkursie mogą wziąć udział tylko ministranci i lektorzy pełniący aktualnie służbę liturgiczną (chłopcy i mężczyźni, których wiek nie przekracza 26 lat). Sponsorzy zapowiadają atrakcyjne nagrody dla zwycięzców indywidualnych i najlepszych zespołów. Zgłoszenia proszę kierować na adres diecezjalnego duszpasterza LSO do końca lutego 2019 r.