Konkursy

by ks. Paweł Chyla

Członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza uczestniczą w wielu konkursach i olimpiadach.

 Punktacja na najaktywniejszych ministrantów w diecezji

Także w tym roku szkolno-katechetycznym wzorem lat ubiegłych pragniemy znaleźć najaktywniejszych ministrantów w diecezji. Za udział w poszczególnych kursach, pielgrzymkach, konkursach, obozach formacyjno-wypoczynkowych, zawodach sportowych, zwycięstwo w rywalizacji, zaangażowanie na szczeblu dekanalnym i diecezjalnym, przyznawane będą punkty. Zbieranie punktów zakończy się podczas pielgrzymki na Górze św. Anny. Wtedy też wyłonieni po całym roku zostaną najaktywniejsi ministranci w diecezji, którzy otrzymają specjalny Puchar Ks. Biskupa. Oczywiście w rywalizacji i przydzielaniu punktów będzie brana pod uwagę wielkość parafii. Wyniki punktacji zostaną także zamieszczone na stronie internetowej.

Diecezjalny konkurs wiedzy o służbie ministranckiej

W tym roku po raz ósmy zostanie zorganizowany diecezjalny konkurs z wiedzy dotyczącej służby ministranckiej. Będzie on miał formę tzw. trójboju i obejmować będzie konkretny materiał liturgiczny, biblijny oraz nazewnictwo i ćwiczenia praktyczne dotyczącej służby ministranckiej. Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach (grupa młodsza szkoły podstawowej, grupa starsza szkoły podstawowej + szkoła gimnazjalna i szkoła ponadgimnazjalna) w czasie pielgrzymki na Górę św. Anny. Wiadomości biblijne obejmować będą wybrane teksty biblijne (podane zostaną w późniejszym czasie). Trzeba też będzie się zapoznać z życiorysami patronów ministrantów. Z zakresu liturgiki trzeba będzie znać kolory szat liturgicznych i posiadać wiadomości dotyczące roku kościelnego. W ramach ćwiczeń praktycznych chodzi o nazewnictwo i posługiwanie się naczyniami i księgami liturgicznymi. Zwycięzcy otrzymają dyplomy, nagrody oraz tytuł mistrza diecezji z zakresu znajomości służby.

Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów i Lektorów

Ministrantów i lektorów (tylko chłopcy, młodzieńcy i mężczyźni), których wiek nie przekracza 26 lat, zachęcam do wzięcia udziału w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym dla Ministrantów i Lektorów, którego finał będzie miał miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu 17-18.05.2019 r. Konkurs odbywać się będzie według nowego regulaminu, obowiązującego od dwóch lat. W konkursie można startować indywidualnie i zespołowo (3-5 osób, przy czym liczą się wyniki trzech najlepszych). Osoba startująca indywidualnie nie może być jednocześnie członkiem drużyny. Uczestnicy indywidualni będą startować w dwóch kategoriach:
I -   szkoła podstawowa i gimnazjalna,
II - szkoła ponadgimnazjalna i studenci.
W drużynie mogą występować osoby w różnym wieku. Każda parafia może zgłosić do rywalizacji maksymalnie jedną drużynę i po jednym uczestniku indywidualnym z danej kategorii wiekowej. Etap diecezjalny konkursu odbędzie się 27 kwietnia o godz. 11.00 w sali Wydziału Teologicznego w Opolu. Zwycięzcy indywidualni w poszczególnych kategoriach i najlepsza drużyna będą reprezentować naszą diecezję w konkursie ogólnopolskim. Materiał do przygotowania to: Ewangelie synoptyczne (tekst, przypisy i wstęp do każdej z ksiąg z V wydania Biblii Tysiąclecia; nie obowiązują genealogie). Zgłoszenia ministrantów indywidualnych i drużyn do dnia 20 kwietnia 2019 r. na adres: zygfrydwaskin@gmail.com (tel.77 487 91 56).