Zgłoszenia grup

by ks. Paweł Chyla

Poniżej dokonujemy zgłoszenia na pielgrzymkę.

W tym roku prosimy o dokonywanie zgłoszeń na Diecezjalną Pielgrzymkę LSO poprzez wypełnienie poniższego formularza (do dnia 19 sierpnia br.) wpisując swoją parafię, liczbę uczestników, jak również podając swoje dane kontaktowe.

W związku z trwającą epidemią na spotkanie przyjechać mogą tylko zorganizowane grupy. Jednocześnie, przestrzegając wytycznych GIS-u i rozporządzeń państwowych, zobowiązujemy opiekunów grup do sporządzenia parafialnej listy uczestników pielgrzymki. Zawierać ona musi imiona i nazwiska uczestników oraz numery kontaktowe do nich. W przypadku pojawienia się ogniska koronawirusa, umożliwi to skontaktowanie się z każdym z uczestników. Prosimy także, aby opiekunowie grup uzyskali od rodziców uczestników niepełnoletnich pisemną zgodę na wyjazd (taką jak w czasie wyjazdów szkolnych), gdzie ponadto będzie informacja, że dziecko nie jest zarażone COVID-19, a także nie przebywa na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą zarażoną. Listy uczestników oraz zgody na wyjazd pozostają u opiekunów do 30 września 2021 roku. Poniżej znajduje się przykładowa zgoda, którą należy dostosować do swoich potrzeb.

Zgoda rodziców uczestników niepełnoletnich

Zgłoszenia

Aby zgłosić swoją grupę należy wypełnić poniższy formularz
Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola.
Wysyłając ten formularz, akceptujesz naszą Politykę prywatności.