Dekanalne rozgrywki

by ks. Paweł Chyla

Przypominam, że do końca grudnia 2019 r. należy rozegrać dekanalne turnieje piłki nożnej i zgłosić zwycięzców w ramach XVIII Diecezjalnych Mistrzostw Ministrantów w Piłce Nożnej.

Dla przypomnienia:

W zawodach mogą brać udział drużyny 5-osobowe (4 grających w polu + bramkarz) w 4 kategoriach:
- ministranci (roczniki: 2008 - 2012)
- lektorzy młodsi (roczniki: 2004 – 2007)
- lektorzy starsi (roczniki: 1999 – 2003)
- najstarsi (ur. przed 1999)

Można też utworzyć drużynę międzyparafialną pod warunkiem, iż ministrantów w danej parafii jest zbyt mało.

Zwycięzcy turniejów dekanalnych wezmą udział w rozgrywkach półfinałowych, które odbędą się w marcu w kilku wyznaczonych miejscowościach naszej diecezji. Zostaną one rozegrane w lutym i marcu 2020 r., po wcześniejszym ustaleniu harmonogramu, co  będzie miało miejsce w styczniu. Drużyny, które zakwalifikowały się do rozgrywek półfinałowych zostaną o szczegółach poinformowane drogą internetową poprzez e-mail. Potem rozegrane zostaną  finały, w wyniku których wyłonieni zostaną mistrzowie, mający prawo w trzech pierwszych kategoriach reprezentować naszą diecezję w dniach 1-2 maja 20120 r. w XV  Mistrzostwach Polski LSO w Piłce Nożnej Halowej o Puchar "KnC" w Elblągu.